Klachtenbrief abonnement verhoging | voorbeeldbrief |

Opzoek naar voorbeelden van een correcte klachtenbrief over het verhogen van je abonnement?

Gebruik de klachtenbrief op deze pagina voor voorbeeld voor het versturen van een klacht over je abonnement verhoging.

Voorbeeldbrief klacht over verhoging abonnement:

[Jouw Naam]
[Straatnaam] [Huisnummer]
[Postcode] [WOONPLAATS]
[Optioneel: Telefoonnummer]
[Optioneel: E-mailadres]

Plaats : [Plaatsnaam]

Datum: [Dag-Maand-Jaar]

[Naam Bedrijf / Organisatie / Persoon]
[Straatnaam] [Huisnummer]
[Postcode / Postbus] [WOONPLAATS]

Betreft: Klacht over verhoging van abonnement.

Klantnummer: [vul hier uw klantennummer in]

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit schrijven wil ik een klacht indienen met betrekking tot de verhoging van mijn abonnement. Op [datum] ben ik erachter gekomen dat U de prijs van mijn abonnement heeft verhoogd van [oude prijs in Euro’s] naar [nieuwe prijs in Euro’s].

Ik ben het niet eens met deze prijsverhoging, omdat [invullen reden].

Voorbeelden:
De prijsverhoging niet is aangekondigd.
In de algemene voorwaarden niets staat vermeld over het eventueel verhogen van de prijzen.De algemene voorwaarden niet duidelijk zijn met betrekking tot prijswijzigingen.

Daarom verzoek ik U om de prijswijziging niet door te voeren op mijn huidige abonnement en deze voort te zetten zonder de prijsverhoging. Indien U hiertoe niet bereid bent, wil ik mijn abonnement per direct kosteloos beëindigen.

Ik verzoek u vriendelijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief op mijn klacht te reageren, en mijn verzoek te accepteren en schriftelijk te bevestigen.

Wanneer u mijn klacht binnen de genoemde termijn niet, of niet naar tevredenheid afhandelt, zie ik mij genoodzaakt deze klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie.

Met vriendelijke groet,

 

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op deze website.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze website te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Uiterst bod uitbrengen op een huis voorbeeldbrief / voorbeeld email | template

Uiterst bod uitbrengen op een huis voorbeeldbrief / voorbeeld email

Download eenvoudig een handige voorbeeldbrief die je kunt gebruiken als startpunt voor het doen van een uiterst bod op een huis, woning of appartement.

Belangrijk: Deze voorbeeldbrief (template) bevat de standaard onderdelen. Gebruik deze voorbeeldbrief dan ook alleen als startpunt en pas deze aan op jullie specifieke situatie.

Voorbeeldbrief uiterst bod uitbrengen woning

[Jouw Naam]
[Straatnaam] [Huisnummer]
[Postcode] [WOONPLAATS]
[Optioneel: Telefoonnummer]
[Optioneel: E-mailadres]

Plaats : [Plaatsnaam]

Datum: [Dag-Maand-Jaar]

[Naam Bedrijf / Organisatie / Persoon]
[Straatnaam] [Huisnummer]
[Postcode / Postbus] [WOONPLAATS]

Betreft: Bod [straat] [huisnummer], [postcode] [plaats]

Geachte heer/mevrouw [naam verkoper/makelaar verkopende partij],

Allereerst nogmaals bedankt voor de snelle en duidelijke communicatie m.b.t onze vragen. Op basis van die informatie, de lijst van roerende zaken en de 2 bezichtigingen hebben wij besloten om een bod te doen op het woonhuis gelegen aan de [straatnaam + huisnummer], [postcode], [Plaatsnaam].

Ons bod is tot stand gekomen op basis van de staat van het huis en aanvullende kosten / investeringen die wij na aankoop verwachten m.b.t.:

– [ vervangen riolering ]
– [ vervangen ramen ]
– [ vernieuwen isolatie ]
– [ vervangen keuken ]

Het bod is een uiterst bod en bedraagt € 250.000 kosten koper (zegge tweehonderdvijftigduizend euro).

Onder de volgende voorwaarden:

 • Voorbehoud financiering voor 100 % van de koopsom inclusief k.k. gedurende [aantal weken] weken na ter hand stellen koopovereenkomst.
 • Waarborgsom 10% van de koopsom (dit is ook mogelijk door middel van een bankgarantie) [aantal weken] weken na ter hand stellen koopovereenkomst.
 • Oplevering: [dag/maand/jaar]
 • Keuze notaris: aan koper.
 • Uit de bouwtechnische keuring, die koper laat uitvoeren, blijken: geen direct noodzakelijke voorzieningen groter dan € [bedrag in euro’s].
 • Levering ontruimd, vrij van huur en andere gebruiksrechten en aanspraken wegens huurbescherming.
 • Geldigheidsduur van bod: [dag/maand/jaar].

Voor eventuele vragen kunt u mij bereiken via onderstaand emailadres.

In vertrouwen u hiermee naar voldoening te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bernard Bod
[emailadres]
[Huidige adres]
[Plaats]
[Telefoon]

Aanvullende vragen voor dit artikel?

Weet jij nog een mooie vraag als aanvulling op het onderwerp op deze pagina? Stuur deze dan zeker even naar ons door. Alvast bedankt.

Wat kunnen wij van jou leren? Laat het ons weten…!

Omdat wij ook niet alles weten zijn wij benieuwd naar jullie feedback op de artikelen die wij publiceren op deze website.

Dus heb je na het lezen van dit artikel:

 • Opmerkingen;
 • Kritische feedback;
 • Tips;
 • Of gewoon een leuk verhaal om met ons te delen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij zijn altijd opzoek naar mogelijkheden om de kwaliteit, leesbaarheid en toegevoegde waarde van onze website te verbeteren.

Alvast bedankt voor je reactie en geniet van deze mooie dag.

Gebruik informatie

Wij adviseren alle bezoekers van deze website om even de moeite te nemen om de Algemene Voorwaarden te lezen. Dan weten we allemaal dat we de informatie op de juiste manier gebruiken.

Voorbeeld klachtenbrief vakantie: Overlast andere gasten

Opzoek naar een voorbeeld klachtenbrief?

Op deze pagina staat een voorbeeld klachtenbrief die je kunt gebruiken wanneer je een klacht wilt indienen doordat je overlast hebt gehad van andere gasten. Deze klachtenbrief is te gebruiken voor overlast van gasten in bijvoorbeeld het hotel, de camping, vakantiepark, bungalowpark, vakantieverblijf, all inclusive hotel etc.

Aandachtspunt klachtenbrief:

Check de algemene voorwaarden van het reisbureau of reisorganisatie om er zeker van te zijn dat alle relevante informatie in de klachtenbrief wordt opgenomen.

Downloaden van voorbeeldbrief:

Download de voorbeeldbrief gratis en eenvoudig van deze website en pas deze aan met uw specifieke gegevens.

Voorbeeldbrief klachtenbrief: Overlast andere gasten

[Jouw naam]

[Adres]
[Postcode] en [Woonplaats]

[Naam bedrijf]
Ter attentie van [contactpersoon of naam afdeling]
[Adres bedrijf]
[Postcode] en [Woonplaats]

[Plaatsnaam], [datum]

Betreft: klacht over reis naar [bestemming] in de periode van [datum] tot [datum].

Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit schrijven wil ik mijn klacht kenbaar maken met betrekking tot een vakantie die ik via uw organisatie heb geboekt. Een kopie van de boekingsbevestiging bevindt zich in de bijlage.

Ik ben helaas niet tevreden over de manier waarop deze reis is uitgevoerd. Tijdens mijn verblijf heb ik enorm veel overlast gehad van andere gasten. Deze overlast bestond uit: [beschrijf de overlast].

De reisleiding / eigenaar heeft deze problemen niet kunnen verhelpen. U heeft daarmee niet voldaan aan de verwachtingen die ik van de vakantie mocht hebben op basis van de door u verstrekte informatie. Aangezien u niet heeft voldaan aan uw verplichtingen uit de reisovereenkomst maak ik aanspraak op een schadevergoeding.

Door deze overlast heb ik de volgende schade geleden:

– Schade voor misgelopen vakantiegenot. Bedrag: € [Euro’s]
– [voeg hier eventueel andere vormen van schade toe]

Ik verzoek u dan ook vriendelijk om de genoemde schade te vergoeden. U kunt het totale schadebedrag van € [invullen totaalbedrag] overmaken op rekeningnummer [invullen rekeningnummer] t.n.v. [naam rekening houder] te [woonplaats].

Bovendien verzoek ik u vriendelijk om binnen twee weken schriftelijk te reageren op deze brief. Voldoet u hier niet aan dan zal ik contact opnemen met mijn rechtsbijstandverzekering. Ik ga er vanuit dat u het niet zover zult laten komen.

Met vriendelijke groet,

Bijlagen:
[Bijvoorbeeld: Kopie reserveringsbevestiging]
[Bijvoorbeeld: Kopie bevestiging klacht door eigenaar / reisleider]
[Bijvoorbeeld: Kopie betalingsbewijzen]
[Bijvoorbeeld: Foto’s ter onderbouwing van de klachten]

Bekijk ook de andere handige voorbeeldbrieven op deze site.