Ontslagvergoeding

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag. Het is vrijwel synoniem aan vertrekpremie, hoewel bij de ontslagvergoeding het initiatief tot het ontslag meestal ligt bij de werkgever, en bij de vertrekpremie ligt het initiatief tot ontslag meestal bij de werknemer. Lees snel verder.

In specifieke gevallen wordt de ontslagvergoeding aangeduid met de term gouden handdruk, afkoopsom of ontbindingsvergoeding.

cv.nl

De ontslagvergoeding, ook wel ‘gouden handdruk’ genoemd, geldt als een soort schadevergoeding voor de vertrekkende werknemer. Ook voor een ambtenaar is het onder bepaalde omstandigheden mogelijk een ontslagvergoeding te krijgen.

Het bedrag van de ontslagvergoeding dient om de nadelige gevolgen van het ontslag voor de werknemer te verzachten. De werkgever betaalt de vergoeding omdat de ontslagen werknemer tijdelijk werkloos wordt of een nieuwe baan aanvaardt met een minder hoog salaris. Ook kan er sprake zijn van een vergoeding als gevolg van pensioenschade.

Verkeerd aanwenden van een ontslagvergoeding kan leiden tot onnodige kosten (bijvoorbeeld te veel belasting betalen) en gemiste opbrengsten (u heeft misschien niet alles meteen nodig).

Wanneer u te maken krijgt met ontslag zult u voor derving van inkomsten komen te staan. Als u niet meteen een andere baan vindt zult u vaak recht hebben op een WW-uitkering. Deze bron van inkomsten is echter lager dan het inkomen wat u gewend was. Een ontslagvergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt en compenseert dit gebrek aan inkomsten.

Wanneer u recht heeft op een ontslagvergoeding moet u gaan beslissen wat u daar mee gaat doen. Het direct laten uitkeren van de gouden handdruk is een optie, maar fiscaal gezien niet de meest interessante. Er zijn ook andere mogelijkheden om uw ontslagvergoeding aan te wenden.

cv.nl

Wanneer maak ik aanspraak op ontslagvergoeding?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het concrete geval en arbeidsrechtelijk van aard.

Wanneer een ontslagvergoeding?

Of u een ontslagvergoeding krijgt, is afhankelijk van veel factoren. In sommige situaties is het zeer onwaarschijnlijk dat u een ontslagvergoeding krijgt. Als u bijvoorbeeld wordt ontslagen in uw proeftijd of als u geen vaste aanstelling hebt, is het niet gebruikelijk dat u een ontslagvergoeding krijgt. Dit is ook het geval als u (terecht) bent ontslagen op grond van een dringende reden of als het bedrijf waarvoor u werkt failliet gaat. Twijfelt u of u recht hebt op een (hogere) ontslagvergoeding? Vraag onze juridisch adviseurs dan om advies.

Hoe wordt de hoogte van de ontslagvergoeding berekend?

Aan de hand van de Kantonrechtersformule.

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

U komt u in aanmerking voor een WW-uitkering als u “onvrijwillig” werkloos bent, u voldoet aan de zogenaamde ‘weken-eis’ en er geen reden is tot uitsluiting.