Enneagram type 2: De Verzorger

ENNEAGRAM TYPE 2: DE VERZORGER (VERLEIDER): ‘IK MOET HELPEN’

De Gever verzekert zich van liefde, door zelf liefde te geven. De Gever beschikt over vele ‘ikken’, zodat hij in kan spelen op de diverse behoeften van anderen. Zijn fixatie is sociaal zijn, hij vermijdt behoeftigheid/afhankelijkheid.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Dit is het type van de verleider, verzorger. Het type zal anderen verleiden door zorg en aandacht te geven.  De aangeboden zorg is niet onbaatzuchtig, maar er wordt een beloning verwacht. Bijvoorbeeld in de vorm van zelf verzorgd willen worden. Het is een type dat leeft door anderen.

Een helper houdt ervan om te geven, zowel letterlijk als figuurlijk. Hij zou je zijn laatste dubbeltje geven als hij dacht dat jij daar behoefte aan had. Zijn eigen behoefte kent hij niet en als hij die wel kent, vindt hij het moeilijk om die te uiten. Eigen behoefte ziet hij liever in anderen waardoor hij zelf buiten schot blijft. Zo houdt hij zijn kwetsbaarheid voor zichzelf en anderen verborgen. Door te geven en niks te ontvangen heeft de helper het gevoel onafhankelijk te zijn terwijl anderen afhankelijk van hem zijn. Hij ontleent zijn eigenwaarde aan een bevestiging van zijn eigen dienstbaarheid en hulpvaardigheid voor anderen. Hij wordt door anderen geprezen om zijn bereidheid en hulpvaardigheid. Het enige wat hij terug verlangt voor zijn goed doen, zijn hulpvaardigheid, zijn gevraagd en ongevraagd advies is een bedankje. Als hij te vast zit aan zijn hulpgedrag, kan de hulp als verstikkend ervaren worden door de hulpontvanger(s). Tegelijkertijd voelt de helper zich overbelast en te weinig gewaardeerd voor wat hij doet.

  • Kwaliteiten: empathie, hulpvaardigheid, zorgzaamheid en generositeit.
  • Valkuilen: een gevoel van superioriteit, een gebrek aan innerlijk reflectievermogen, manipulatief en bezitterig gedrag.
  • Uitdagingen: werkelijk invoelend vermogen in plaats van een superieure helpende houding, echtheid en zelfreflectie.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Bron:
Palmer, H. (1997) Handboek enneagram
Riso, D (1990) Understanding the Enneagram
Ofman, D. en Weck, R van der (2001) De kernkwaliteiten van het Enneagram