Enneagram type 8: De Baas

voorbeeld-sollicitatiebrief-curriculum-vitae-(27)

ENNEAGRAM TYPE 8: DE BAAS: ‘IK BEN STERK’

Bazen dwingen contacten af: hun liefde uiten ze door controle over anderen uit te oefenen. Ze zijn het type ‘ruwe bolster, blanke pit’: assertief en bezitterig. Ze komen voor zichzelf en voor hun geliefden op. De Baas is gefixeerd op macht en vermijdt dan ook machteloosheid.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Dit is het enneagram type van ‘friend or foe’. Dit type ziet de wereld in zwart-wit kleuren. Of je bent voor ons of je bent tegen ons. De wereld wordt ingedeeld in vrienden en vooral veel vijanden die met alle middelen bestreden moeten worden.

Een leider komt over als een sterk en krachtig persoon. Hij is recht door zee en zal precies zeggen wat hij ergens van vindt. Dit maakt leiders voor andere mensen betrouwbaar. Vooral eerlijkheid en rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel en de leider is erop gebrand dit in elke situatie te bewerkstelligen. Leiders laten onder geen enkele voorwaarde over zich heen lopen en kunnen goed van zich af bijten. Ze hebben besloten om sterk te zijn daar zwakkeren in onze samenleving altijd aan het kortste eind trekken. Leiders bedanken daarvoor. Andere mensen kunnen baat hebben bij de kracht van de leider want leiders hebben het vermogen om anderen zich ook sterk te laten voelen en hun eigen krachten in te zien. Verder komen leiders in hun drang naar rechtvaardigheid op voor zwakkeren in hun omgeving of in de hele samenleving. De agressie die leiders hebben wordt gebruikt om te strijden tegen alles wat in hun ogen onrechtvaardig is.

Diep in de binnenwereld van de leider gaat namelijk een jongetje of meisje schuil dat zich niet opgewassen ziet tegen de harde buitenwereld. Dat is de reden dat ze soms een overdreven houding hebben van “Mij krijg je er niet onder” en erg hard kunnen zijn. Ze zoeken of creëren situaties waarin zij hun kracht of macht kunnen tonen of meten met anderen. Dit kan zowel fysiek als verbaal. Leiders zijn niet alleen hard voor anderen maar ook voor zichzelf. Ze kunnen zichzelf ook zwaar straffen. Dit zullen ze echter niet openlijk doen. Alle eigenschappen die zij zwak van zichzelf vinden of hun kwetsbaarheden zullen zij maar aan een paar intieme vrienden tonen. Over het algemeen leeft een leider bij de stelregel: “Aanvallen is de beste verdediging”.

  • Kwaliteiten: een sterke uitstraling, gezaghebbend en direct, beschermend en vol zelfvertrouwen.
  • Valkuilen: (over)dominantie, ongevoeligheid, kritische blik en bezitterigheid.
  • Uitdagingen: hun eigen afhankelijkheid en gevoeligheid leren te accepteren.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Bron:
Palmer, H. (1997) Handboek enneagram
Riso, D (1990) Understanding the Enneagram
Ofman, D. en Weck, R van der (2001) De kernkwaliteiten van het Enneagram