Enneagram type 7: De Levensgenieter

voorbeeld-sollicitatiebrief-curriculum-vitae-(35)

ENNEAGRAM TYPE 7: DE LEVENSGENIETER: ‘IK BEN GELUKKIG EN STA OPEN VOOR HET NIEUWE’

De Levensgenieter is ‘het eeuwige kind’: (schijnbaar) blij, enthousiast, op zoek naar avonturen en leuke ervaringen. Plezier is niet zozeer een spontaan verschijnsel maar een ‘must’ en heeft het verwerven van geluk tot doel. Levensgenieters hebben het vermijden van pijn als drijfveer.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Dit type wordt gekenmerkt door optimisme, een wat kinderlijke instelling, het willen overstijgen van grenzen en de wil om van het leven een feest te maken.

Een hedonist is een onverbeterlijke optimist en ziet overal het goede en het mooie van in. Het hele leven ziet hij als een groot sprookje en straalt dat zo sterk uit dat iedereen om de hedonist heen het ook zo gaat zien. Hij heeft zich tot taak gesteld alle plezier uit het leven te halen dat erin zit en is voortdurend bereid zich te laten prikkelen door nieuwe, leuke gebeurtenissen. De minder prettige kanten van het leven wil hij niet zien en pijn wil hij niet voelen. Deze zaken worden ui het leven van een hedonist gebannen, ze worden gewoonweg toegedekt. Voor fantastische plannen is hij makkelijk enthousiast te maken en kan hij anderen er eveneens enthousiast voor maken. Daarentegen is hij geneigd dingen die minder leuk zijn om te doen gewoon niet te doen, spontaan te vergeten of pas helemaal op het laatst te doen. Ziet een hedonist zich toch gedwongen iets te doen wat hij niet leuk vindt, zal hij trachten de nare zaken te verlichten.
>
Dat kan bijvoorbeeld door iets leuks in het vooruitzicht te stellen: lekker uit eten gaan, naar de film gaan, vrienden uitnodigen of een nieuw boek of kledingstuk kopen. Hedonisten doen alles om maar geen pijn te hoeven voelen zowel in het nu als in de toekomst of uit het verleden. Ze wensen geleden pijn zo snel mogelijk te vergeten. Doordat ze sterk verlangen naar bezig blijven met aangename dingen, vinden ze het moeilijk zich op iets vast te leggen. Ze hollen liever van de ene schitterende ervaring naar de volgende geweldige gebeurtenis om toch niks van het goede dat hen af moet leiden van de realiteit te moeten missen.

  • Kwaliteiten: enthousiasme, charme, spontaniteit en nieuwsgierigheid/fantasie.
  • Valkuilen: impulsiviteit, ongedisciplineerd en de moeite die hij heeft met de schaduwkant van het leven, waardoor hij oppervlakkig kan lijken.
  • Uitdagingen: nuchter blij te leren zijn en pijn toe te laten.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Bron:
Palmer, H. (1997) Handboek enneagram
Riso, D (1990) Understanding the Enneagram
Ofman, D. en Weck, R van der (2001) De kernkwaliteiten van het Enneagram