Enneagram type 1: De Perfectionist

ENNEAGRAM TYPE 1: DE PERFECTIONIST: ‘IK DOE ALLES OP DE JUISTE MANIER’

De Perfectionist denkt het juiste, doet het juiste en ís de juiste. Zijn normen liggen hoog, héél hoog. Hij leidt een ethisch verantwoord en deugdzaam leven. Zijn fixatie is de dingen perfect doen, hij vermijdt onvolmaaktheid.
Dit type wordt gekarakteriseerd door een kritische instelling die vaak het gevolg is van strenge morele principes. Het is het type van de opgeheven vinger. Het type legt de meetlat hoog voor zowel zichzelf als voor anderen. Vandaar dat dit type goed is in het vinden van fouten en het leveren van kritiek. Veel mensen met een strenge moraal vallen onder dit type.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

De perfectionist zou de wereld graag zien als een rechtvaardige plaats met een hoge moraal en eerlijkheid hoog in het vaandel. Omdat de wereld niet zo is maar hij dat toch wil, put hij zijn energie uit door alles dan maar eigenhandig te gaan verbeteren. Fouten van zichzelf en anderen kan hij erg moeilijk accepteren. Van jongs af traint hij zichzelf om goed te zijn en juist te handelen; te zijn zoals je hoort te zijn. Boodschappen van buitenaf (ouders,school,buurt) vormden het beeld van wat goed is. Dit beeld is zijn beeld geworden en dat is hetgeen waarnaar hij streeft. Vaak is een perfectionist als kind een modelkind. Zijn hoge normen en waarden legt hij niet alleen zichzelf op, maar hij verwacht ook van de omgeving dat die zich zo gedraagt. Iemand die niet perfect is naar zijn idee, zou er op zijn minst naar moeten streven.

  • Kwaliteiten: eerlijkheid, discipline, betrouwbaarheid, ordelijkheid.
  • Valkuilen: frustratie, woede (eerst op zichzelf omdat hij fouten maakt en vervolgens op zichzelf omdat woede ook een imperfectie is), jaloezie en het moeilijk beslissingen kunnen nemen.
  • Uitdagingen: blijmoedig zijn, geduld betrachten en het onvolmaakte leren aanvaarden.

Lees ook:

Eenvoudig zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren? Download 160 voorbeeldvragen in verschillende categorieën. Lees verder...

Bron:
Palmer, H. (1997) Handboek enneagram
Riso, D (1990) Understanding the Enneagram
Ofman, D. en Weck, R van der (2001) De kernkwaliteiten van het Enneagram